Thompson & Kuenster Funeral Home


Home  ·  Obituaries  ·  About Us  ·  Facilities  ·  Services  ·  Merchandise
Planning a Funeral  ·  Pre-Planning  ·  Immediate Arrangements  ·  Grief Support  ·  Expressions of Sympathy™  ·  Links


Obituaries

Search  Show All/Browse Obituaries
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share with Email

Recent Obituaries
Sort By: Date | Last Name

Christianson, Joan
d. Jul. 30, 2014
Rumczikas, Isadore
d. Jul. 30, 2014
Jillson, Richard Martin "Chicago Rick"
d. Jul. 26, 2014
Hogan, Margaret M.
d. Jul. 21, 2014
Keevers, Raymond
d. Jul. 20, 2014
Lange, Mildred B. "Millie"
d. Jul. 20, 2014
Borbely, Bertha
d. Jul. 18, 2014
Florynski, Phyllis E.
d. Jul. 16, 2014
Hylard, Robert L.
d. Jul. 14, 2014
Bragiel, Theodore L. "Ted"
d. Jul. 12, 2014
Fitzpatrick, Eileen
d. Jul. 12, 2014
Warren, George W
d. Jul. 11, 2014
Czech, Mae E
d. Jul. 9, 2014
Loos, Bernice H.
d. Jul. 8, 2014
Darcy, John M.
d. Jul. 7, 2014
Maciasz, Stanley
d. Jul. 7, 2014
Johnson, Jean
d. Jul. 5, 2014
Wojtowicz, Daniel
d. Jul. 4, 2014
Niemeyer, George H.
d. Jul. 3, 2014
O'Connell, Margaret M.
d. Jun. 30, 2014
Ringstrom, George A.
d. Jun. 29, 2014
Antochow, Rose G.
d. Jun. 26, 2014
Kappel, Mary J.
d. Jun. 24, 2014
Rickman Jr., Max Otto
d. Jun. 22, 2014
Fustich, Andy
d. Jun. 20, 2014
McDonough, Sister Kathleen
d. Jun. 20, 2014
Gregory, Ora Lee
d. Jun. 15, 2014
Ross, Laura M.
d. Jun. 15, 2014
Kohles, John "Jack"
d. Jun. 14, 2014
Roche Jr., James M.
d. Jun. 12, 2014
Gizowski, Lillian V.
d. Jun. 11, 2014
Depke, Claire M.
d. Jun. 10, 2014
Dwyer, Maryann R.
d. Jun. 10, 2014
Halloran, John P.
d. Jun. 8, 2014
Ulatoski, Paula F.
d. Jun. 8, 2014
Bloem, Vernon
d. Jun. 4, 2014
Garay, Ismael R.
d. Jun. 3, 2014
Scheidt, Frances M.
d. Jun. 3, 2014Contact Us  ·  Get Directions  ·  Mobile Version  ·  Privacy  ·  Terms of Use
    ©2010-14 Thompson & Kuenster Funeral Home    Funeral Home Website by Batesville, Inc.       Site Manager: Login